Mūsų rankos - Jūsų dovana!

Privatumo politika

Informacijos apie mūsų interneto svetainės naudotojus apsauga mums yra labai svarbi, todėl stengiamės, kad Jūs galėtumėte jaustis saugūs, kai pateikiate savo duomenis. Šiame Privatumo politikos aprašyme paaiškiname taisykles ir Jūsų asmens duomenų tvarkymo proceso apimtį, Jūsų teises ir savo, kaip duomenų valdytojo, pareigas.

Už Jūsų duomenų valdymą atsakinga Giedrė Balčienė IDV nr. 1003192.

1. KAS YRA ŠIS DOKUMENTAS?

Perskaitę šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), Jūs sužinosite, kaip ir kokiais tikslais mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname, kam teikiame ir saugome bei kokios Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teisės.

Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pavardė, vardas, gimimo data, pašto ar e. pašto adresas ir kt.

Privatumo politika galioja visiems asmenims, kurių duomenis mes tvarkome.

Privatumo politika nustato mūsų interneto parduotuvės www.dovanaplius.lt (toliau – Svetainė) naudojimosi privatumo sąlygas. Prašome atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką, nes kiekvieną kartą lankydamiesi mūsų Svetainėje Jūs sutinkate su Privatumo politikos sąlygomis. 

2. KOKIŲ PRINCIPŲ MES LAIKOMĖS?

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:

  • laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;
  • tvarkysime Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
  • rinksime Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
  • imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
  • laikysime juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
  • neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje arba teisės aktų nustatytais atvejais;
  • užtikrinsime, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

3. KAIP MES RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenis mes dažniausiai gausime iš Jūsų paties, kai Jūs mums pateiksite savo užsakymą el.parduotuvėje, bendrausite telefonu, el.paštu ar kitomis ryšio priemonėmis ir kt.

Jūsų duomenis mes rinksime ir iš kitų šaltinių, pvz. viešai prieinamos informacijos internete, interneto svetainių, socialinių tinklų, visuomenės informavimo priemonių, duomenų registrų, kitų žmonių rekomendacijų ir pan.

Visais būdais gautus duomenis mes apjungsime siekdami turėti išsamią ir teisingą informaciją apie Jus.

4. KOKIU TIKSLU MES TVARKYSIME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

4.1. Siekdami suteikti galimybę apsipirkti Interneto svetainėje esančioje elektroninėje parduotuvėje, šios paslaugos teikimo tikslu tvarkome tokius pirkėjų asmens duomenis:
a) Vardas, pavardė;
b) Telefono numeris;
c) El. pašto adresas;
d) Gyvenamosios vietos adresas;
e) Papildoma siuntos gavėjo pateikta pristatymui reikalinga informacija (pvz. pristatymo adresas, laiptinės durų kodas).

4.2. Šiuo tikslu gautus asmens duomenis perduodame siuntų pristatymo paslaugas teikiančioms įmonėms.

5. LOJALUMO PROGRAMOS ORGANIZAVIMAS IR SU JA SUSIJUSIOS TIESIOGINĖS RINKODAROS VYKDYMAS

5.1. Lojalumo programa gali būti apibūdinta kaip „tiesioginė rinkodara“ – el. paštu siunčiami naujienlaiškiai, informavimas apie akcijas bei nuolaidas.
a) Vardas, pavardė;
b) El. pašto adresas;
c) Telefono numeris;
d) Miestas;
e) Gimimo data;
f) Informacija apie pirktas prekes, jų rūšis, išleistas pinigų sumas.

6. DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS
Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 nuostatomis.

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis turėdami Jūsų sutikimą, kurį duodate tada, kai registruojatės svetainėje, ir tada, kai patvirtinate svetainėje sudarytą sandorį.

Jūs savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis duodate visiškai savanoriškai, tačiau nedavę sutikimo negalėsite prisiregistruoti svetainėje ir joje pirkti.

Jūs turite toliau nurodytas su mūsų atliekamu Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusias teises:

Jūs galite nenurodydami jokios priežasties bet kada atšaukti savo sutikimą. Jūs galite atšaukti savo sutikimą dėl konkrečiu tikslu tvarkomų duomenų, pvz., galite atšaukti sutikimą gauti komercinę informaciją arba galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis bet kokiu tikslu. Jei atšauksite savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis bet kokiu tikslu, svetainėje esanti Jūsų naudotojo paskyra bus panaikinta ir mes nebetvarkysime Jūsų duomenų. Atšauktas sutikimas nedarys jokio poveikio iki tol atliktiems veiksmams;

Jūs galite nenurodydami jokios priežasties bet kada prašyti, kad mes ištrintume Jūsų duomenis. Prašymas ištrinti duomenis nedarys jokio poveikio iki tol atliktiems veiksmams. Duomenų ištrynimas reiškia, kad svetainėje esanti Jūsų naudotojo paskyra bus panaikinta, o mes nebetvarkysime Jūsų duomenų;

Jūs galite bet kada pareikšti prieštaravimą, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiek visa apimtimi, tiek konkrečiu tikslu. Toks prieštaravimo pareiškimas nedarys jokio poveikio iki tol atliktiems veiksmams. Prieštaravimo pareiškimas reiškia, kad svetainėje esanti Jūsų naudotojo paskyra bus panaikinta, o mes nebetvarkysime Jūsų duomenų;

Jūs galite prašyti, kad mes ribotume Jūsų asmens duomenų tvarkymo trukmę arba apimtį, o mes vykdysime Jūsų pageidavimą. Toks prašymas nedarys jokio poveikio iki tol atliktiems veiksmams;

Jūs galite bet kada prašyti patikslinti ar ištaisyti Jūsų asmens duomenis. Tai Jūs galite padaryti ir patys prisijungę svetainėje ir naudodami svetainės kortelę „MANO DUOMENYS“.

7. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKAS

Tvarkydami ir saugodami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrintų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Mes taikome skirtingus asmens duomenų saugojimo terminus priklausomai nuo tikslo, kuriuo remiantis tvarkomi konkretūs Jūsų asmens duomenys.

Naudotojo paskyros saugojimo terminas:

1.Elektroninės prekybos veikimo pagrindu – duomenys saugomi 5 metus nuo paskutinio prekių įsigijimo datos;
2.Dalyvavimo lojalumo programoje tikslais ir su tuo susijusios tiesioginės rinkodaros tikslais – iki lojalumo programos pabaigos.

Tuo atveju, jei tam tikri Jūsų asmens duomenys bus reikalingi siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, juos mes saugosime tiek, kiek šie bus būtini tokiems tikslams pasiekti pagal teisminę, administracinę arba neteisminę procedūrą.

Duomenys iš mūsų sistemos gali būti panaikinami:
1. atšaukus sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis,
2. pareiškus prieštaravimą, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi,
3. paprašius, kad duomenys būtų ištrinti.

Mūsų sistemose liks tik tokia archyvų informacija apie Jūsų sandorius, kuri būtina, nes, pvz., yra susijusi su Jūsų pretenzijomis, kurias galėjote pateikti remdamiesi teisės aktais nustatyta garantija arba mus saistančiais teisės aktais.

Dėl asmens duomenų siunčiami pranešimai

Jūs mums galite siųsti ar pateikti reikalingus pranešimus ar prašymus dėl asmens duomenų bet kuriuo iš toliau nurodytų būdų:
el. pašto adresu: info@dovanaplius.lt.

8. PAVEDIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS

Dovanaplius.lt gali pavesti tvarkyti asmens duomenis Dovanaplius.lt verslo partneriams, jei tai būtina sandoriams įvykdyti, pavyzdžiui, paruošti Jūsų užsakytas prekes ir jas išsiųsti arba perduoti Dovanaplius.lt parengtą komercinę informaciją (pastarasis atvejis susijęs su tais naudotojais, kurie sutiko gauti komercinę informaciją).

Naudotojų asmens duomenys jokiais būdais nebus perduodami trečiosioms šalims, išskyrus perdavimą šiame Privatumo užtikrinimo politikos paaiškinime nurodytais tikslais, o tai visų pirma reiškia, kad jais nebus dalijamasi su kitais subjektais tam, kad trečiosios šalys galėtų platinti reklaminę medžiagą.
Svetainės naudotojų asmens duomenys už Europos Sąjungos ribų neperduodami.

9. KOMERCINĖ INFORMACIJA NAUJIENLAIŠKIS

Jūs galite prenumeruoti mūsų naujienlaiškius nurodę savo e. pašto adresą ir sutikę, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi komercinės ir reklaminės informacijos gavimo tikslais. Mes siunčiame naujienlaiškius, norėdami informuoti Jus apie naujausius pasiūlymus (pvz., naujas prekes ar specialius pasiūlymus). Jūs galite bet kada atsisakyti gauti naujienlaiškius paspausdę naujienlaiškyje esančią nuorodą arba nusiuntę e. laišką adresu info@dovanaplius.lt

10. PRANEŠIMAS APIE GALIMYBĘ ĮSIGYTI PREKĘ

Jums prašant Dovanaplius.lt elektroninėmis komunikacijos priemonėmis praneša Jums apie galimybę įsigyti Jūsų pasirinktą prekę. Toks pranešimas gali būti siunčiamas tik tuo atveju, jei Jūs sutikote, kad komercinė informacija apie elektroninės parduotuvės prekes būtų siunčiama nurodytu e. pašto adresu ir kad Dovanaplius.lt tvarkytų asmens duomenis. Jūs savo duomenis teikiate savanoriškai, tačiau neturėdami Jūsų sutikimo tvarkyti asmens duomenis mes negalėsime pranešti Jums apie galimybę įsigyti prekę.

11.SLAPUKAI

Svetainėje naudojami slapukai. Slapukai yra maži failai, kurie leidžia naršymui internete naudojamiems įrenginiams (pvz. kompiuteriui, išmaniajam telefonui) išsaugoti konkrečią informaciją, susijusią su naudojamu įrenginiu. Slapukų registruojama informacija naudojama, pavyzdžiui, reklamos ir statistikos tikslais,taip pat norint pritaikyti svetaines prie individualių poreikių. Jūs galite keisti slapukų nustatymus savo interneto naršyklėje. Jei nustatymų nekeisite, slapukai bus išsaugoti įrenginyje. Pakeitus slapukų nustatymus gali būti apribotas svetainės funkcionalumas.

12. SOCIALINIO TINKLO FACEBOOK ĮSKIEPIS

Mūsų svetainėje yra „Facebook“ įskiepis (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornija, 94025, JAV). „Facebook“ įskiepį mūsų svetainėje žymi „Facebook“ logotipas. Šis įskiepis tiesiogiai sujungs Jus su mūsų „Facebook“ profiliu. Tokiu atveju „Facebook“ sudaroma galimybė pagal Jūsų IP adresą nustatyti, kad Jūs lankėtės mūsų svetainėje. Jei Jūs lankotės mūsų svetainėje būdami prisijungę prie savo „Facebook“ profilio, „Facebook“ įrašys informaciją apie apsilankymą. Net jei nesate prisijungęs, „Facebook“ turi galimybę gauti su IP adresu susijusią informaciją.

Norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad „Facebook“ neinformuoja mūsų apie duomenis, kuriuos surinko, ir apie tai, kaip juos naudoja. Mes nežinome tikslo, kuriuo „Facebook“ renka informaciją, taip pat nežinome ir tokios informacijos apimties. Jei norite gauti papildomos informacijos apie „Facebook“ privatumo užtikrinimo politiką, siūlome Jums tiesiogiai kreiptis į „Facebook“ arba susipažinti su „Facebook“ privatumo užtikrinimo politika adresu https://www.facebook.com/about/privacy/
Jei nenorite, kad „Facebook“ turėtų galimybę gauti informaciją apie Jūsų lankymąsi mūsų svetainėse, rekomenduojame Jums pirmiausia atsijungti nuo savo „Facebook“ paskyros.

13. BAGIAMOSIOS NUOSTATOS

Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Mes neatsakome už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl Jūsų ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Jūsų žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą. Mes taip pat neatsakome už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetainės trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su mumis, Jumis ar kitais duomenų subjektais, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.

Ši Politika peržiūrima ir, esant reikalui, atnaujinama, ne rečiau kaip kartą per dvejus metus. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

Jei naudositės Interneto svetaine ir mūsų teikiamomis paslaugomis po Politikos atnaujinimo, mes laikysime, kad Jūs neprieštaraujate ir esate susipažinę su atliktais pakeitimais.

Pristatymas visoje Lietuvoje

Prekių grąžinimas per 14 dienų

Greitas užsakymų paruošimas

Sutikimas su slapukų naudojimu

Svetainėje naudojami slapukai. Jei sutinkate su slapukų naudojimu spauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau apie slapukus galite skaityti Privatumo politikoje.

Jau norite pabėgti?

Palaukite, mes turime paruošę mažą staigmenėlę.

Užsiprenumeruokite Dovana Plius naujienas ir gaukite 2 EUR nuolaidos kodą pirmai dovanai.